• darkblurbg

Welkom!

Graag helpen wij je verder op weg, ook nu in deze tijd! Onze studiebegeleiding, trainingen, coaching en bijlessen zijn altijd gericht op dat leerlingen weer vooruitgang boeken. Leerlingen dus verder op weg helpen tijdens zijn of haar schoolperiode. Dit doen wij met een zeer gedreven en professioneel team. U mag daarom van ons ook echt kwaliteit, vooruitgang, inzicht en betrokkenheid verwachten wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Ons netwerk is groot, contacten met scholen zeer goed. Wat wij bieden:

leren_leren


Leren Leren

Leren leren is essentieel voor de schoolperiode. Hoe plan je, wanneer begin je met leren en wat moet je eigen leren? Wij bieden begeleiding op maat aan alle leerlingen. Dit voor alle richtingen en alle vakken en wij hebben eigen locaties in zes plaatsen: Almere, Dronten, Emmeloord, Lelystad, Zeewolde en Zwolle. In de omliggende plaatsen bieden wij ook ondersteuning aan huis of op school. Leerlingen met achterstand in vakken, moeite met studievaardigheden als plannen, begrijpend lezen of samenvatten en ook leerlingen met gedragsbehoeften bekostigd vanuit pgb of Zorg in Natura kunnen bij Zorgbegeleiding ZBL aan de slag. Wij werken met vaste groepen, vaste begeleiders en vaste tijden waardoor wij vanuit structuur, rust en vertrouwen verder kunnen werken aan groei. Leerlingen komen bij ons 1 tot 3 keer in de week. Bij ons leer je leren! 

Contact opnemen


Begeleidingsvormen

Wij bieden zowel fysiek op locatie begeleiding alsook online. Een uitkomst voor het toch ondersteuning krijgen terwijl je thuis bent. Naast studiebegeleiding voor het voortgezet onderwijs geven wij ook schoolbegeleiding aan leerlingen van het basisonderwijs op locatie. In kleine groepjes (maximaal vier leerlingen) met een vaste begeleider werken wij aan rekenen en lezen en/of andere schooltaken. Elke week gaat er een schriftje naar de leerkracht zodat wat wij doen ook echt aansluit op wat school biedt. Wij zijn aanvullend, school is leidend. Wanneer nodig hebben wij ook onze eigen materialen om mee te werken. Bijlessen geven wij ook wanneer de achterstand te groot is om al zelfstandig te werken of wanneer hier specifiek om gevraagd wordt. Bijlessen zijn één uur per keer en dit kan voor meerdere vakken. Sommige scholen zetten ons in om leerlingen extra te ondersteunen, of om studievaardigheidstrainingen te geven. Of uw school hier ook gebruik van maakt kunt u aan ons vragen of aan de school zelf. Het zijn trajecten van vier tot zes weken. In de zomer bieden wij zomercursussen aan voor leerlingen die naar het voorgezet onderwijs gaan. Een grote stap met veel veranderingen. In de praktijk lopen veel leerlingen hier vast doordat deze stap te groot blijkt. Agendagebruik, begrijpend lezen, leren leren en overzicht creëren pakken wij dan op. 

De gemeente Lelystad heeft ons ingezet om op kinderen in de basisschoolleeftijd extra leertijd aan te bieden na school, dit project heet Plustijd. Wij werken aan samenwerken, woordenschat, taal en rekenen en geven zicht op mogelijke beroepen. Ook dit sluit naadloos aan op onze ambitie om leerlingen te stimuleren en te laten ontplooien. 

Bij ons leer je leren!