• darkblurbg
  • darkblurbg

Bij ons leer je leren!

Iedereen die leert en hulp nodig heeft kan bij ons terecht. Met ons team zijn wij in staat om iedere leerling inhoudelijk te begeleiden. Of je nu op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, HBO of volwassenenonderwijs zit, iedereen kan bij ons terecht. Zo begeleiden wij leerlingen van het basisonderwijs met rekenen en taal bijvoorbeeld, maar begeleiden wij ook PABO-studenten met de rekentoets. Door de samenstelling van ons team en onze ervaring en kennis zijn wij zeer breed inzetbaar. De eerste stap is een intakegesprek waarmee wij de leerbehoefte in kaart brengen. Vervolgens wanneer de begeleiding ingezet gaat worden is het belangrijk dat de leerling een goede match heeft met de begeleider. In alle stappen die gezet worden nemen wij de leerling mee in het proces en zijn wij eerlijk en open in wat er mogelijk is en wat de verwachtingen zijn. Naast de inhoudelijke begeleiding werken wij altijd aan studievaardigheden als leren leren, plannen, samenvatten en agendagebruik. Twee keer per jaar houden wij evaluatiegesprekken met ouders en leerlingen over de vorderingen, tussendoor is overleg altijd mogelijk. Wanneer gewenst nemen wij contact op met de school, altijd in overleg met ouders en leerling, zie onze privacyverklaring. 

Succeservaring

Het werken naar een succeservaring van de leerling is een heel belangrijk onderdeel van onze begeleiding, het geeft de leerling zelfvertrouwen in het eigen vermogen. Het zien van de leerling en daarop in kunnen spelen is daarom ook zo ontzettend van belang. Op welk vlak een leerling zich zal gaan ontwikkelen hangt af van de leerbehoefte en de mogelijkheden van de leerling. Het kan gaan om overzicht krijgen, zelfstandig werken, teksten begrijpen, goede cijfers behalen, rust in huis of de stof écht snappen en toe kunnen passen. Elk kind is anders, wij passen onze begeleiding daarop aan. 

Aan de slag!

Studiebegeleiding volg je bij ons 1 tot 3 keer in de week en dat in blokuren van twee uur achter elkaar. Vaste groepen, vaste begeleiders en vaste momenten. Door deze structuur te bieden en rust is er een goede basis voor zekerheid en werken wij aan groei en verbetering van de schoolresultaten. Samen kijken we naar de vakken waar de leerling extra uitleg bij nodig hebt en ook werken we wanneer nodig aan studievaardigheden. Plannen, leren leren, samenvatten en begrijpend lezen bijvoorbeeld. Bijlessen geven wij ook, dat is vaak dan één uur per keer. Graag gaan wij met de leerling aan de slag! 

Graag gaan wij met u en jou in gesprek over wat wij kunnen betekenen door middel van onze begeleiding voor uw zoon of dochter, of voor jou. Vul daarvoor het contactformulier in of bel ons, wij helpen u en jou graag!