• darkblurbg

Studiebegeleiding en bijlessen

Studiebegeleiding volgen bij Studiecentrumc2, online of op locatie, betekent dat je werkt aan je huiswerk, extra uitleg krijgt die goed bij jou past en dat je weer succes zal gaan ervaren. Studiecentrumc2 kan door de professionele studiebegeleiders alle vakken en alle niveaus ondersteunen. Van basisonderwijs tot en met het voortgezet onderwijs en voor alle vakken en dat ook tegelijkertijd. Bijvoorbeeld de exacte vakken als wiskunde, natuurkunde, biologie en scheikunde en de talen als Frans, Duits, Engels en Nederlands. Naast uitleg werken wij ook aan studievaardigheden. Samen maken we een realistische planning, overhoren we en werken we aan dat de leerling meer zelfvertrouwen krijgt en dat succes behaald wordt. Dat geeft de leerling een enorme boost en vertrouwen in het leerwerk. 

Bijles is een zeer goede manier om ondersteunt te blijven bij alle taken en vragen die op je af kunnen komen. Een fantastische manier om te ondersteunen bij het huiswerk en leerwerk. Dit kan meerdere momenten per week, of eenmaal per week, precies op maat in elk geval. Wij kunnen alle leerlingen vakinhoudelijk ondersteunen. Van het basisonderwijs en ook van het voortgezet onderwijs. Bijles kan zowel op locatie als online gegeven worden. 

Studiebegeleiding volg je één tot en met drie keer per week bij ons en per keer is dat een blokuur. In kleine groepjes werken de leerlingen individueel aan hun eigen doelen. Wij zijn elke middag en avond open en leerlingen komen op een vast moment. Dat geeft rust die nodig is om goed te kunnen werken met elkaar. De match met de begeleider is heel belangrijk. 

School is leidend en wij leggen heel graag contact met school om bijvoorbeeld toetsen op te vragen. Wij volgende methode van school en bieden alleen de uitleg op maat aan waardoor leerlingen de stof wel gaan begrijpen. Twee keer per jaar evalueren wij onze begeleiding met ouders en leerlingen. Buiten deze momenten om hebben wij graag contact wanneer gewenst. Ons uiteindelijke doel is altijd dat een leerling na verloop van tijd weer zelfstandig verder kan. Dat is niet voor iedereen weggelegd en niet iedereen wil dat. Het wordt ook als erg prettig ervaren om bij ons te blijven komen wanneer dit qua uitleg niet meer nodig is maar nog wel als stok achter de deur. 

Wij hebben nu in zes plaatsen een eigen vestiging; Almere-Stad, Dronten, Emmeloord, Lelystad, Zeewolde en Zwolle-Stadshagen. Ook werken wij intern op scholen in de genoemde plaatsen en daarnaast ook in de regio Noord-Veluwe en Zwolle en omstreken. 

Kijk gerust rond op onze website en wanneer je gebruik wilt maken van een vrijblijvend en gratis intakegesprek ben je meer dan welkom! Alle intakegesprekken zijn momenteel wel telefonisch.