• darkblurbg

Het team van Studiecentrumc2 bestaat uit geschoolde, enthousiaste en ervaren mensen. Met elkaar ondersteunen wij onze leerlingen met veel plezier. De contacten met scholen zijn uitstekend, ook omdat wij zelf uit het onderwijs komen en vaak binnen de scholen aanwezig zijn. Op dit moment zijn onze locaties: Almere, Dronten, Emmeloord, Lelystad, Zeewolde en Zwolle en ondersteunen wij ook in Harderwijk, Noord-Veluwe en regio Zwolle. Wij zijn elke middag en avond open en in Lelystad ook op zaterdag. 

Als team hebben wij een duidelijke passie: leerlingen verder op weg helpen richting hun toekomst. Onze betrokkenheid en kennis kenmerkt onze begeleiding. Wij onderscheiden ons op meerdere manieren ten op zichtte van andere instituten. Onze motivatie, kennis en inzet zijn daar voorbeelden van. 

Het Studiecentrum is van Eelco en Tinette en begon bij hen thuis op zolder. Nu bijna twintig jaar later bestaat het team uit 28 vaste teamleden en mogen wij een waardevolle bijdrage leveren aan leerlingen en gezinnen waar wij elke dag met veel trots en voldoening voor werken. Hieronder lees je meer over wie wij zijn.

Eelco de Boer en Tinette Kruiger: In 2004 startte Eelco met studiebegeleiding op onze zolder aan het Karveel in Lelystad. Eelco merkte als docent en mentor dat leerlingen die meer nodig hadden aan uitleg of structuur niet genoeg geholpen konden worden in de klas. Eelco begon met twee middagen begeleiding geven aan twee leerlingen. Langzaamaan raakte Studiecentrum Lelystad meer bekend. In 2007 kregen Eelco en ik onze eerste dochter en was het tijd om de huisvesting anders in te richten en huurden wij voor het eerste een ruimte aan de Schans in Lelystad. Eelco werkte inmiddels naast studiebegeleider ook als parttime directeur op een basisschool. In 2009 stopte Tinette met haar baan als communicatieadviseur om alle tijd in het bedrijf te kunnen steken. Doordat we door bleven groeien kon Eelco in 2015 ook de overstap maken. Inmiddels mogen wij met een fantastisch team in zeven plaatsen op veel manieren leerlingen ondersteunen. Elke dag is inspirerend; de leerlingen, ons team, het werk en ons netwerk. Bij alles wat wij doen hebben wij één ding voor ogen; de leerling verder op weg helpen. Met enorm veel passie werken Eelco en ik voor ons bedrijf en genieten wij ook thuis van onze vier kinderen.  

Annemiek van Zon: Sinds januari 2020 werk ik bij het Studiecentrum. Ruim 40 jaar heb ik in het basisonderwijs gewerkt als leerkracht en daarna als (adjunct) directeur en intern begeleider. Ik ga uit van het individuele kind en denk dat er voor ieder kind iets te vinden is waar hij of zij zich prettig bij voelt. Graag kijk ik op verschillende manieren naar oplossingen en ga ik uit van het positieve. Het spreekt mij aan dat kinderen geholpen kunnen worden als ze tegen iets aan lopen en ik vindt het prettig dat er tijd en ruimte is om een goed persoonlijk contact te hebben. Ik hoop een bijdrage te leveren aan succeservaringen van een leerling.

Barry de Vries: Het is een basisvoorwaarde en een duidelijke opdracht vanuit de directie dat de collega’s en ook de studenten werken in een veilige omgeving en met goed materiaal. Met jarenlange ervaring in de ICT mag ik deze rol binnen het Studiecentrum vervullen door het geven van advies, het instellen van de werkomgeving, internet, Wifi en al van dit soort ICT zaken. ICT kan natuurlijk best lastig zijn en het is mijn passie om hierin te ondersteunen en ervoor te zorgen dat het ook echt ondersteunt in het mooie werk wat de docenten en collega’s doen bij Studiecentrumc2! 

Christine Hummel-Kruiger: Sinds november 2017 werk ik voor het Studiecentrum als administratief medewerker. Ik vind het fijn om mee te kunnen helpen, contact te hebben binnen het Studiecentrum en om iets te kunnen betekenen voor een ander. Naast deze baan werk ik ook in de kinderopvang waar ik kinderen veel plezier een fijne tijd biedt.

Daphne van Breukelen-Lubbe: Ik werk sinds juni 2016 bij het Studiecentrum. Ik werk met leerlingen van het basisonderwijs; zowel individueel als in groepen bij Plustijd. Na zeven jaar in het basisonderwijs te hebben gewerkt, ben ik van mening dat een meer individuele begeleiding van leerlingen mij meer voldoening geeft. Daarom heb ik de overstap gemaakt naar het Studiecentrum. Persoonlijke aandacht staat voor mij voorop; een band opbouwen met de leerlingen en tegelijkertijd doeltreffende begeleiding geven. Het geeft mij energie als leerlingen (kleine of grote) sprongen maken in hun ontwikkeling.

Dorith Wielinga: Sinds augustus 2019 ben ik werkzaam  bij het Studiecentrum. Ik heb 16 jaar met veel plezier in het Speciaal Onderwijs in Lelystad gewerkt. Daarvoor werkte ik in Almere op een onderwijskansen school. Bij het Studiecentrum ga ik aan de slag als Plustijdleerkracht op 2 basisscholen. Voor mij is het belangrijk om ieder kind kansen te geven om zich op zijn/ haar manier te kunnen ontwikkelen.
Elk kind heeft zijn eigen talenten en de uitdaging is om samen met de leerkracht/ begeleider die talenten zo goed mogelijk zichtbaar te krijgen en daarmee het kind verder te kunnen helpen in zijn ontwikkeling!

Elma Spaho: Mijn naam is Elma en ik werk sinds december 2013 bij het Studiecentrum.
Ik heb zelf de profielen Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid gevolgd met daarnaast  ook alle taalvakken. Ik zit nu in het vierde jaar van de studie Bio-farmaceutische wetenschappen te Universiteit Leiden. Deze studie bestaat vooral uit Bètavakken – Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie. Je kunt bij mij terecht voor alle vakken. Houd altijd in gedachten dat ingewikkelde stof vaak gewoon opgebouwd is uit allemaal "makkelijke stof" bij elkaar. De basiskennis moet eerst goed zijn voordat ik verdere uitleg geef over het volgende onderwerp. Het leukste vind ik het wanneer leerlingen enthousiast raken over hun eigen vooruitgang!

Esther van der Kruk: Ik werk sinds januari 2017 voor het Studiecentrumc2. Ik ben er gaan werken omdat ik het een mooie uitdaging vind om leerlingen de stof te laten snappen en dat het ook beklijft. Ik heb eerder met name in de bovenbouw van het primair onderwijs gewerkt. Bij mij kan je terecht om te ontdekken wat jouw eigen leerstijl is en hoe jij de stof onder de knie kan krijgen. Het mooiste vind ik dan ook wanneer een leerling 'aha' zegt en opeens de oplossing ziet of de stof begrijpt. 

Evy Timmermans: Sinds augustus 2023 ben ik werkzaam bij het Studiecentrumc2. Hiervoor heb ik 6 jaar met veel plezier in het basisonderwijs gewerkt. Toen heb ik lesgegeven aan leerlingen in groep 1 t/m 4. Mijn uitdaging ligt nu bij het begeleiden en ondersteunen van oudere leerlingen uit het primair en middelbaar onderwijs. Ik haal voldoening uit het zien groeien van mijn leerlingen in kleinere groepjes door de individuele aandacht die ik kan geven. Binnen Studiecentrumc2 werk ik daarnaast mee aan verschillende projecten. Drie middagen in de week geef ik bijvoorbeeld Plustijd lessen op drie verschillende basisscholen in Lelystad. 

Guusje Dimdiri: Na ruim 30 jaar in het reguliere onderwijs, werk ik sinds 2007 bij het studiecentrum. De wijze waarop het studiecentrum werkt sprak mij enorm aan. Het is voor mij onderwijs pure sang. Het is een uitdaging om alle vragen die gesteld worden naar behoren te beantwoorden, zodat de leerling/student ermee verder kan en daarna een soortgelijk probleem zelfstandig kan oplossen. Mijn onderwijservaring betreft diverse doelgroepen en niveaus; van basisonderwijs tot volwassen onderwijs en coaching van anderstaligen. Ik heb tevens een korte zelfgeschreven cursus Turks aan leerkrachten basisonderwijs gegeven. Talen, wiskunde, kunstvakken, presenteren,  plannen  etc. zijn zaken waar ik leerlingen graag in ondersteun.

Heleen Hijmissen: Tijdens de eerste en tweede lockdown heb ik mijn eigen kinderen lesgegeven. Hierdoor ontdekte ik mijn passie voor het onderwijs. Dit heeft er toe geleid dat ik sinds mei 2021 werk bij het Studiecentrum. In het verleden heb ik gewerkt in de jeugdhulpverlening en later op kantoor, met name op het financiële vlak. Intussen heb ik de studie Economie gevolgd. Bij het Studiecentrum ga ik naast studiebegeleiding ook Plustijd en Sprint! geven. 

Hermien Naber-Meints: Sinds november 2021 ben ik werkzaam bij het Studiecentrumc2. Ik werk ruim 40 jaar in het onderwijs. Ik ben gestart als leerkracht, daarna heb ik gewerkt als ambulant begeleider. Bij het samenwerkingsverband heb ik meegedacht over ontwikkelingen en beleid. Ik vind het erg boeiend om nu weer te werken met leerlingen. Ieder kind verdient het om gezien en gekend te worden en het onderwijs te krijgen wat bij hem past. Focussen op wat er wel lukt!


Jan van de Kant: Sinds december 2017 ben ik begonnen bij het Studiecentrum en ben ik onder andere werkzaam voor het project Kansz! en geef studiebegeleiding en bijlessen. Ik heb wiskunde gestudeerd en jarenlang bijles gegeven en al tijdens mijn studie begon ik met lesgeven op de universiteit en op uiteenlopende scholen in het voortgezet onderwijs. Het leukst vind ik het om iemand vooruit te kunnen helpen en zelfvertrouwen (terug) te geven. Door onze werkwijze kan ik leerlingen persoonlijke aandacht en de voor hen passende begeleiding geven. Het is goed om te zien dat een leerling gemotiveerd binnenkomt en trots is op zijn/haar behaalde resultaat.

Jeanette Drok: Sinds oktober 2020 werk ik bij het Studiecentrum. Ik heb een uitgebreide onderwijservaring.  Van VMBO tot Volwassenonderwijs en van privé-onderwijs tot Voortgezet Speciaal Onderwijs.  Ik heb Engels en Nederlands gestudeerd en ik heb lesgegeven aan MBO – en HBO-opleidingen, waaronder de PABO. Zelf heb ik VWO-examen gedaan in alle talen, Wiskunde, Economie en Aardrijkskunde.  In het VSO heb ik lesgegeven in alle talen en ook geholpen met Wiskunde op VMBO-niveau. Wat mij beweegt is leerlingen en studenten verder helpen in hun schoolcarrière, en ze over drempels helpen daar waar ze twijfelen aan eigen kunnen. Ze laten ervaren dat je met wat extra inspanning vaak meer begrijpt en kunt dan je dacht.

Jeroen van de Kant: Sinds maart 2016 werk ik bij het Studiecentrum. Hiervoor heb ik al enkele jaren bijles gegeven aan kinderen en volwassenen van verschillende niveaus. Werken bij het studiecentrum is ontzettend belonend en leuk werk; als een leerling inziet dat hij/zij het ook zelf kan doen, als een leerling trots is op zijn/haar prestatie en leerlingen die gemotiveerd en hard blijven werken. Ik zorg voor een rustige en veilige werkomgeving, waarbij leerlingen vragen kunnen en durven stellen. Naast mijn specialiteit wiskunde liggen andere exacte vakken mij ook goed, zoals scheikunde, natuurkunde en biologie.

Marnix Bassie: Ik werk sinds november 2017 bij Studiecentrumc2. Onderwijs gaat voor mij om relatie en om oog hebben voor specifieke talenten. Dat sluit mooi aan bij de kernwaarden van Studiecentrumc2. Mijn kennis en ervaring heb ik opgedaan in het VO als docent beeldende vorming, aardrijkskunde, geschiedenis, Nederlands en als mentor, en in het PO als groepsleerkracht. Ik werk graag op een coachende manier. Ik ben ook kunstenaar, dromen en dingen maken zijn voor mij belangrijk – zo verzamel ik kennis en inzicht. Zo leer ik, zo leef ik.

Martijn van de Kant: Sinds september 2017 werk ik bij het Studiecentrum. Ik ben leerkracht van groep 7 en dit leek mij een leuke en interessante baan om daarnaast te doen. Het mooie van dit werk vind ik dat je echt kan kijken per leerling wat hij of zij nodig heeft om hem of haar vervolgens op de best mogelijke manier te kunnen ondersteunen. Ik haal mijn plezier ook vooral uit de momenten dat voor een leerling ineens de knop omgaat en ze iets begrijpen wat ze in het begin lastig vonden.

Petra Dubois-Hoogerwerf: Ik werk sinds oktober 2020 bij het studiecentrum. Na 26 jaar gewerkt te hebben in de kinderopvang en na een studie van 2 jaar, was het tijd om mijn liefde voor het werken met kinderen op een andere manier in te gaan vullen. Het is fijn dit bij het Studiecentrum te mogen doen. Naast een Plustijdgroep, waar ik wekelijks twee uur na schooltijd een les verzorg binnen een jaarlijks thema, geef ik ook studiebegeleiding aan kinderen uit het primair onderwijs. Ik vind het belangrijk dat elk kind gezien wordt en dat hierop ingespeeld wordt. Tevens mag ieder kind zijn zoals hij/zij is. Op deze manier begeleid ik de kinderen en probeer ik het leren leuker te maken voor ze.  

Petra From:
Sinds september 2017 werk ik bij het Studiecentrum. Ik geef Plustijd op 3 basisscholen en daarnaast geef ik begeleiding aan een aantal basisschool- en VO-leerlingen op het Studiecentrum. En sinds kort ben ik ook gestart met Sprint! Mijn ervaring in het basisonderwijs heb ik onder andere opgedaan door het geven van Godsdienstonderwijs en als taal- en dyslexiecoach. Naast een opleiding voor taal- en dyslexiecoach heb ik de opleiding Kunst & Educatie gedaan. Het werken met kinderen geeft mij veel plezier. Het is mooi om te zien wat een extra stukje aandacht kan doen voor hun ontwikkeling.

Renzo Nikkels: Sinds november 2020 werk ik bij Studiecentrumc2. Ik heb de opleiding tot docent Frans gevolgd op Hogeschool Windesheim Zwolle. Het werk als docent Frans heb ik sinds het afstuderen gecombineerd met taken binnen de zorgstructuur van een VO-school. Van bijbehorende zorgtaken kreeg ik veel voldoening, vooral in combinatie met de lesgevende werkzaamheden als docent. Hierom ben ik voor Studiecentrumc2 gaan werken. Ik vind het tijdens de begeleiding belangrijk oog te hebben voor het individu en te investeren in een goede band met de leerling. Vanuit dat punt begeleid ik leerlingen graag met schoolse vakken, maar ook met hun persoonlijke ontwikkeling.

Rian Blauw: Ik werk sinds augustus 2021 bij het Studiecentrum. Ik heb ruim 25 jaar ervaring in het basisonderwijs en met een uitstapje naar het Taalcentrum in Almere. Ik vind het altijd weer een uitdaging om het beste uit elk kind te halen. Door vertrouwen uit te stralen en in mogelijkheden te denken. Elk kind heeft zijn eigen talenten en heeft het recht om gezien te worden! Ik kijk graag naar wat een kind al wel kanWe zijn trots op dat wat al lukt en we zetten de schouders onder wat nog moeilijk is! De extra aandacht die we bij het Studiecentrum kunnen geven doet veel kinderen goed!

Rianne Post: Ik werk vanaf september 2012 bij het Studiecentrumc2 waar ik onder andere Plustijd geef op een 3 basisscholen in Lelystad. Na mijn opleiding tot leerkracht basisonderwijs, waar ik stages heb gedaan in alle groepen van het primair onderwijs, heb ik een aantal jaren in de kinderopvang gewerkt. Ik help graag kinderen om de wereld om hen heen een beetje beter te leren begrijpen en vind het mooi om onderdeel te zijn van hun ontwikkeling. Ik wil kinderen iets leren op het vlak waar zij dat nodig hebben. Dit doe ik met oog voor het individuele kind met al zijn of haar eigen gevoelens en gedachten.

Rick Lagrand: Ik ben sinds augustus 2021 werkzaam bij het studiecentrum. Waarom ik bij het Studiecentrum ben begonnen is omdat ik voldoening haal uit mensen te helpen zichzelf te ontwikkelen en uit te dagen. Mijn eigen achtergrond is te vinden in innovatiewetenschappen, iets waar ik naast het Studiecentrum, als universitair student mee bezig ben. Mede door de studierichting liggen mijn krachten als begeleider meer in de hoek van bètawetenschappen en maatschappijwetenschappen. Een van mijn motto’s die ik graag toepas bij leerlingen is ‘blijf ontdekken’, waarmee ik de leerlingen probeer aan te sporen zichzelf verschillende aspecten te blijven afvragen.

Trudy de Lange: Ik heb 41.5 jaar gewerkt in het onderwijs in Lelystad. De eerste 26 jaar als leerkracht en daarna ruim 15 jaar als schoolleider.  Ik ben moeder van twee grote kinderen en oma van drie kleindochters. Ik heb nu de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Tijdens de eerste en tweede lockdown heb ik lesgegeven aan de twee oudste kleinkinderen. Ik vind het leuk om kinderen te leren leren, inzicht te geven in wat zij moeten leren en hoe zij dit het beste kunnen doen.